Logo
Да ја задржиме детската насмевка сјајна и здрава!
To keep a child’s smile bright and healthy!
30.5. - 1.6.2024 | Hotel Doubletree by Hilton | Skopje | North Macedonia
II македонски педодонтски конгрес
II Macedonian Pedodontic Congress
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
 
 

Welcome letter

Esteemed colleagues, dear friends,

It is my exceptional honor and great pleasure to invite you to the Second Congress of the Macedonian Association of Pediatric and Preventive Dentists with international participation: “To Keep a Child’s Smile Bright and Healthy!”, which will take place in Skopje, Republic of North Macedonia, from the 30th of May to the 1st of June, 2024.

A great number of renowned speakers from across the world have confirmed their attendance at this event, and we believe that their lectures will pique the attention of each of you. A number of regional colleagues will also actively engage in oral and poster presentations, as well as the newest research discoveries. Furthermore, you will have the chance to learn about the most recent breakthroughs in dental technology due to the exhibition of the country's and region's most-known dental firms.

Dear colleagues, I wholeheartedly invite you to our beautiful country, the Republic of North Macedonia, and its capital Skopje…because Skopje has plenty of charm... because of its Ottoman- and Byzantine-era sights…because of the city's delightful Čaršija (The Old Bazar)… because of 15th-century Kameni Most (Stone Bridge) and Tvrdina Kale Fortress…because of excellent eating and drinking scene in Debar Maalo… because of divine aroma of blooming linden in May…because of well-known Macedonian hospitality…because of meeting old colleagues and friends and making new ones.

Prof. d-r Aleksandar Dimkov

President of the Macedonian Association of Pediatric and Preventive Dentists

Dimkov 20photo Macedonian Pedodontic Associacion LOGO

Писмо за добредојде

Почитувани колеги, драги пријатели,

Ми претставува исклучителна чест и големо задоволство да ве поканам на Вториот конгрес на Македонското здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија со меѓународно учество: „Да ја одржуваме детската насмевка сјајна и здрава!“, што ќе се одржи во Скопје, Република Северна Македонија, од 30 мај до 1 јуни 2024 година.

Своето присуство на овој настан го потврдија голем број реномирани предавачи од целиот свет и веруваме дека нивните предавања ќе го привлечат вниманието на секој од вас. Голем број колеги од регионот, со своите најнови истражувачки достигнувања преку усни и постер-презентации, ќе земат активно учество на овој настан. Исто така, ќе имате шанса да се запознаете со најновите придобивки од стоматолошката технологија и материјали преку изложбата на најпознатите стоматолошки фирми од земјата и од регионот.

Драги колеги, од сѐ срце ве поканувам во нашата прекрасна земја, Република Северна Македонија и нејзиниот главен град Скопје... бидејќи Скопје има многу шарм... поради неговите знаменитости од отоманската и византиската ера... поради прекрасната градска Стара Чаршија… поради Камениот Мост од 15 век и тврдината Кале… поради одличната гастрономска понуда во Дебар Маало… поради божествената арома на расцветанате липи во мај… поради познатото македонско гостопримство… поради среќавање со старите колеги и пријатели и стекнување нови познанства.

проф. д-р Александар Димков

Претседател на Здружението на специјалисти по детска и превентивна стоматологија

 

Пленарни предавачи

Plenary lecturers

Image

Figen Seymen

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Ivana Miletic

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

John Featherstone

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Monty Duggal

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Philip Kang

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Svante Twetman

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Yasmi o. Crystal

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Varinder Goyal

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Dejan Markovic

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Tamara Peric

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Ana Sotirovska Ivkovska

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Elizabeta Gjorgievska

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Željko Verzak

Проф. д-р | Prof. Dr.

Image

Simone Gallo

Д-р | Dr.